• ปฏิทินกิจกรรม
  • ลำดับ วันที่ เวลา กิจกรรม
         

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-970095 เบอร์ภายใน 620/621 E-mail : englishdepartment1@hotmail.com